Onze filosofie

Onze filosofie is cliëntgerichtheid in denken en handelen. De expertise, kennis en kunde van onze professionals is van enorm veel waarde. 

Onze professionals combineren niet alleen de aanwezige kennis en expertise maar weten ook hun verschillende achtergronden, zienswijzen en culturen met elkaar te verweven. Nauwe persoonlijke samenwerking en verbanden zien vormen de hoeksteen van onze cliëntgerichte oplossingen.

Wellicht overweegt u een relatie met MP Accounting & Consulting of heeft u al een bestaande relatie met ons. In het laatste geval hebt u reeds ervaring opgedaan met de wijze waarop wij onderscheidend zijn ten aanzien van onze producten en diensten. In dit licht zult u ook gemerkt hebben welk voordeel dit heeft; het beoogde resultaat bereikt door een prettige samenwerking.

Verbanden zien en connecties maken is onze aanpak. Na een goede inventarisatie van uw vraagstuk waarbij wij één en al oor zijn, komen wij tot een goed mogelijke oplossing binnen een zo kort mogelijke termijn waarin wij verschillende invalshoeken benutten. Wij gebruiken hierbij onze (internationale) expertise en kennis op het gebied van fiscaliteit en accountancy. Uiteraard willen wij u hierbij betrekken, aangezien onze ervaring leert dat alleen gezamenlijk to de beste oplossing gekomen kan worden. Hiertoe streven wij naar een langdurige relatie met de cliënt, een relatie die door ons zorgvuldig zal worden onderhouden. 

U mag derhalve het volgende van ons verwachten: 

  • Inzet van (internationale) kennis en benutting van best practices
  • Nauwe samenwerking (indien gewenst)
  • Langdurige relaties
  • Transparante en scherpe tarieven

  

Onze mensen

Teneinde aan onze hoge interne kwaliteitsnormen te kunnen voldoen, beschikken onze professionals over ruime ervaring en uitgebreide kennis op het gebied van accountancy, administratie en belasting.

De senior specialisten die werkzaam zijn bij MP Accounting & Consulting kunnen bogen op een jarenlange werkervaring bij KPMG en PwC. De aldaar verworven kennis vormt tezamen met de jarenlange ervaring in de accountancy het fundatment van hun vakbewaamheid.

Wij benutten deze vakbekwaamheid volledig om u de dienstverlening te bieden die bij u past. 

De vereiste kkenis voor het behoud van de vakbekwaamheid wordt onder meer verkregen door de uit het lidmaatschap van de beroepsorganisaties NBA en het Register Belastingadviseurs voortvloeiende Permanente Educatie verplichting.

 

 

Onze organisatie

MP Accounting & Consulting LLP vloeit voort uit de door de jaren heen steeds verdergaandere samenwerking tussen de twee vennoten mevrouw drs. Y.H. (Jessie) Mo en de heer drs. R.F. (Raymond) van der Putten bc. Wij zij onderdeel van het MPR-netwerk waardoor zij de mogelijkheid heeft wettelijke controles te verzorgen. 

MP Accounting & Consulting beschikt over een uitgebreid (internationaal) netwerk van juristen, notarissen, advocaten en overige zakelijke dienstverleners.

 

  

MP ACCOUNTING & CONSULTING LLP | info@mpaccounting.nl